Din Side
space
 

Kragerø Energi AS sitt nett består av :

 • Ca 9200 nettkunder (3200 hytter)
 • 3 store trafostasjoner (Vafos, Holtane og Bråten) med et overliggende nett med spenninger på 66 og 132 kV
 • 3 koblingsstasjoner (Rønningbakken, Skarbomyr og Humlestad)
 • 375 nettstasjoner/mastearrangementer
 • Linjelengde distribusjon ca 318 km (linje, jord- og sjøkabel)
 • Linjelengde fordelingsnettet ca. 1006 km (linje, jord, sjøkabel)
 • 30 000 stolper
 • Distribusjonsnettets spenningsnivåer er på 230 V, 415 V, 1000 V, 11kV og 22 kV
 • Produksjonsandel i Svelgfoss Kraftstasjon som utgjør 15 GWh av totalt 510 GWh. (Eierandel 2,92 %)
 • Selskapet har av NVE fått beregnet en DEA-faktor på 103,4 %
 • Forvalter kommunens konsesjonskraft på 7,4 GWh

Kontaktpersoner: Per Eskeland - Teknisk sjef  Tlf. 905 27 046
mail: nettpost@kragero-energi.no


Vis større kart