space
 

Kragerø Energi AS sitt nett består av :

 • Ca 9200 nettkunder (3200 hytter)
 • 3 store trafostasjoner (Vafos, Holtane og Bråten) med et overliggende nett med spenninger på 66 og 132 kV
 • 3 koblingsstasjoner (Rønningbakken, Skarbomyr og Humlestad)
 • 375 nettstasjoner/mastearrangementer
 • Linjelengde distribusjon ca 318 km (linje, jord- og sjøkabel)
 • Linjelengde fordelingsnettet ca. 1006 km (linje, jord, sjøkabel)
 • 30 000 stolper
 • Distribusjonsnettets spenningsnivåer er på 230 V, 415 V, 1000 V, 11kV og 22 kV
 • Produksjonsandel i Svelgfoss Kraftstasjon som utgjør 15 GWh av totalt 510 GWh. (Eierandel 2,92 %)
 • Selskapet har av NVE fått beregnet en DEA-faktor på 103,4 %
 • Forvalter kommunens konsesjonskraft på 7,4 GWh

Kontaktpersoner: Per Eskeland - Teknisk sjef  Tlf. 905 27 046
mail: post@krageroenergi.net

 

Vi ber om avlesning den 1. i hver 2. måned, altså

 • 1. januar
 • 1. mars
 • 1. mai
 • 1. juli
 • 1. september
 • 1. november

Dersom du er månedskunde (12 avregninger) ber vi deg lese av måleren den 1. i hver måned.

Vi tilbyr våre kunder varsling før hver avlesningsdato via e-post eller sms.
Påminnelseskort i posten sendes ut 1 gang pr år - ved årsskiftet.

Har du glemt å registrere målerstand til datoen, ber vi alikevel om at du sender oss en avlesning slik at forbruket blir justert på neste avregning.

Du kan registrere ditt ønske om varsling via DIN SIDE

Registrer din avlesning her eller pr telefon 800 68 810